Drottnar Lyrics - Natten Pa Harmageddon (Night at Armageddon) Lyrics -

Natten Pa Harmageddon (Night at Armageddon)
Visitors Online: 126 | Today's Visits: 22462 | Yesterday's Visits: 133090
Lyrics A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Search for Drottnar sheet music      


"Natten Pa Harmageddon (Night at Armageddon)" Lyrics
Artist - Drottnar
Album- Spiritual Battle
**Download "Natten Pa Harmageddon (Night at Armageddon)" MP3/Audio File!  

Ditt siste slag er kjempet
Og tapt
Under Lammets vrede
Og blodmånens skinn
Vet du ikke at du lenger
Får være

Nå er skjebnenatten kommet
Hvor din vederstyggelighet tar slutt
Og du skal kvestes i kamp ned Kristus

Dine ugjerninger
Har kommet til en ende
Aldri mer skal du få herje
Blant Guds skaperverk
Med din villfarelse og avmakt

Stjerner faller til jorden
Den rystes i skjelv
Elvene fylles med blod
Plager stormer over landene

For verden og det som er i den
Skal nå gå til grunne
I en kullsvart natt

Der vredesvinen skjenkes ublandet
Aldri mer skal du eksistere, satan
For i natt får du nådestøtet
Dette er skjebnenatten
Natten hvor du kastes i ildsjøen
Og du skal pines i all evighet
Natten på Harmageddon..."Natten Pa Harmageddon (Night at Armageddon)" Scrolling Music Lyrics Snippet for Myspace Profiles or Websites

Last change-
Submitted - unknown

"Natten Pa Harmageddon (Night at Armageddon)" Song Search
"Drottnar" Album Search


** "Natten Pa Harmageddon (Night at Armageddon)" mp3 download is subject to availability, and may not be available for immediate download.
Christian music lyric identifiers- Natten Pa Harmageddon (Night at Armageddon) Lyrics, Christian Lyrics ,Drottnar Lyrics, , Spiritual Battle, Christian Music Lyrics,Drottnar MP3
Christian Web Directory | Contact Us | Link to Us
All lyrics on this site are copyright to their prospective writer, artist, or owner. These lyrics are provided for educational purposes only.
All content other than lyrics is Copyright All Rights Reserved - Swigity, LLC

Natten Pa Harmageddon (Night at Armageddon) MP3 Download - Natten Pa Harmageddon (Night at Armageddon) Lyrics - Drottnar Lyrics
Download Now - "Natten Pa Harmageddon (Night at Armageddon)" - Drottnar

** Music downloads are subject to availability. In some cases selected download may be unavailable.